Likvidácia citlivých údajov

Ochrana dát je veľmi dôležitá, lebo akékoľvek narušenie citlivých dát môže vystaviť vašu spoločnosť zlej publicite, žalobe alebo dokonca pokutám. Likvidácia dát by mala tvoriť dôležitú časť Vašej bezpečnostnej politiky. Ponúkame bezpečnú likvidáciu citlivých dát v papierovej forme, diskoch a mobilných pamäťových mediach.

Cieľom každej organizácie je zabezpečiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti svojich sietí, aby sa ochránili citlivé dáta pred narušením, ale občas sa prehliada, čo sa stáva s citlivými dátami na pevných diskoch a iných pamäťových médiách pri likvidácií zariadení na konci ich životného cyklu.
Interné bezpečnostné predpisy niektorých organizácií nedovoľujú, aby výpočtová technika opustila budovu ani z dôvodu jej likvidácie. Pre takéto prípady má naša spoločnosť pripravené špeciálne vozidlo, kde zariadenia zneškodní pred očami zákazníka.
Disponuje dvoma špeciálne navrhnutými drvičkami, ktoré sú schopné zoskartovať pevné disky na veľkosť 30 mm v prípade komerčných dát alebo na 6 mm v prípade veľmi citlivých dát, čo je v súlade so zákonnými normami. To, že môžeme vykonať celý proces v sídle klienta, môže zminimalizovať Vaše obavy z narušenia bezpečnosti a dáta nikdy neopustia priestory Vašej firmy.Na konci zákazník dostane správu s certifikátom o likvidácii podľa príslušných bezpečnostných štandardov.
Pre spoločnosti, ktoré preferujú ďalšie využitie svojich pevných diskov, ale stále chcú vymazať všetky dáta, ponúkame možnosť vymazávania dát priamo pred očami zákazníka. Môžeme vyslať svojich školených pracovníkov priamo k Vám do firmy, aby vykonali hromadné vymazanie dát z Vašich IT zariadení.